Kathmandu – Nepal      

Steun onze kinderen in het Kindertehuis “Hopeful Home” in Kathmandu, Nepal, via Stichting Marlief!

Stichting Marlief is in 2011 opgericht ter nagedachtenis aan Marlies Radder. Marlies was van plan om in Hopeful Home, een kindertehuis in Kathmandu, vrijwilligerswerk te gaan doen. Helaas heeft zij dit zelf niet meer mogen meemaken en nu reizen wij jaarlijks af naar Nepal om dit kindertehuis voor wees- of kansarme kinderen te bezoeken en financieel te ondersteunen. Alle reis- en verblijfkosten die wij maken betalen wij uit eigen zak. Alle donaties gaan dus in zijn geheel naar Hopeful Home.

Met het geld, dat door de donateurs van onze stichting bijeen wordt gebracht, betalen wij ter plaatse, schoolgeld, boeken, schooluniformen en alles wat erbij komt kijken om de kinderen goed onderwijs te kunnen laten volgen.

Tevens maken wij met de kinderen ieder jaar een uitstapje om de kinderen één dag per jaar te laten genieten van de dag van hun leven die zonder uw hulp nooit realiseerbaar zou zijn.

Het overige geld besteden wij aan allerlei spullen of activiteiten, die op dat moment nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het aanvullen van voedselvoorraden.Na de alles verwoestende aardbeving van april 2015, is hulp in de vorm van geld, meer dan ooit nodig!

Gelukkig hebben de kinderen en hun verzorgers de aardbeving goed doorstaan. Het huis is iets beschadigd, maar wel veilig genoeg om in te wonen. De kinderen hebben vanwege de vele naschokken en de enorme angst de eerste 2 maanden na de aardbeving, in een zelfgemaakte tent buiten geslapen. Hoewel het normale dagelijkse leven weer op gang is er nog is nog een hele lange weg te gaan met de wederopbouw van het land.. Met de financiële hulp van onze donateurs hebben dit jaar, 2016, ook een klein project in een door de aardbeving getroffen dorp kunnen uitvoeren.

Lees hierover meer onder het kopje “Mali Gaun”.

 

Banknummer:        NL57ABNA0621535958 tnv Stichting Marlief

Advertenties